Официальные правила

Офіційні Правила  Розіграшу  «Женщины, которые нас вдохновляют!»

(надалі – «Правила»)

 

  1. Організатор та Виконавець Розіграшу.

 

1.1. Організатором та Виконавцем Розіграшу «Женщины, которые нас вдохновляют!» (надалі – «Розіграш») є Дочірнє підприємство “Бурда-Україна” (код ЄДРПОУ: 24740397, місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 29, (надалі –  «Організатор», «Виконавець»).

1.2. Партнером Розіграшу є ТОВ «Панасонік Україна Лтд», провулок Охтирський, 7, Київ, 03022, надалі — «Партнер»).

 

  1. Умови проведення Розіграшу.

 

2.1. Розіграш проводиться на всій території України (окрім окупованих територій та територій, на яких проводиться АТО)  у глобальній мережі Інтернет на субдомені проекту  «Женщины, которые нас вдохновляют!» —  https://panasonic.best.liza.ua (далі за текстом — «Сайт»).

2.2.  Розіграш проводиться з 00 годин 01 хвилин «02» жовтня 2017 року до  23 годин 59 хвилин «26» листопада 2017 року включно (надалі по тексту Правил – «строк проведення Розіграшу» або «тривалість Розіграшу», або «період проведення Розіграшу»).

2.3. Строки проведення Розіграшу та його етапів можуть бути змінені у порядку, встановленому самими Правилами.

2.4. Розіграш не є лотереєю або послугою у сфері грального бізнесу. Фонд Нагород Розіграшу не формується з внесків Учасників Розіграшу.

 

  1. Вимоги до учасників Розіграшу.

 

3.1. В Розіграшi можуть брати участь повнолітні дієздатні громадяни України, які постійно проживають на території України, є користувачами Сайту та в період проведення Розіграшу виконали всі правила та умови цього Розіграшу, які викладені нижче (надалі по тексту Правил – «Учасники Розіграшу», «Учасник»).

3.2. Учасниками Розіграшу не визнаються та не можуть бути наступні особи, незалежно від виконання ними умов даних Правил:

3.2.1. Працівники  Органiзатора та Виконавця Розіграшу і будь-яких інших осіб, які беруть участь у підготовці та проведенні Розіграшу, та їх близькі родичі (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки);

3.2.2. неповнолітні, обмежено дієздатні та недієздатні особи;

3.2.3. особи, що не є громадянами України;

3.2.4. особи, що не проживають на території України на постійній основі;

3.2.5. особи, що не є користувачами соціальної мережі https://www.facebook.com/ (не зареєстровані/авторизовані на сайті).

3.3. Організатор та Виконавець Розіграшу не зобов’язаний перевіряти правоздатність та/або дієздатність Учасників Розіграшу.

3.4. Учасники Розіграшу  під час участі в Розіграші зобов’язуються:

3.4.1. дотримуватися вимог даних Правил та норм чинного законодавства України;

3.4.2. вказувати повні, коректні та достовірні відомості, визначені у даних Правилах;

3.4.3. свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам Розіграшу;

3.4.4. не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність участі такого Учасника в Розіграші.

3.5. Беручи участь в Розіграші, Учасник Розіграшу погоджується та підтверджує факт ознайомлення та повної згоди з даними Правилами.

3.6. Беручи участь в Розіграші, Учасник Розіграшу розуміє та погоджується з тим, що будь-яка добровільно надана ним інформація, у тому числі персональні дані Учасника, може оброблятися Виконавцем з метою подальшого можливого надсилання йому інформації, в т.ч. інформаційного характеру, про наступні заходи/ Розіграші Виконавця, а також з іншими цілями, визначеними даними Правилами. Приймаючи умови даних Правил, Учасники Розіграшу тим самим надають згоду на таку обробку персональних даних з метою використання Виконавцем та/або іншими уповноваженими особами Виконавця, доки не мине потреба визначена цими Правилами.

3.7. З моменту прийняття умов даних Правил, шляхом вчинення дій, що свідчать про участь в Розіграші, згода з умовами даних Правил та згода на обробку персональних даних вважається наданою відповідним Учасником Розіграшу.

3.8. Учасник Розіграшу, що не погоджується з умовами даних Правил та/або відмовився від надання згоди на обробку персональних даних, втрачає право на подальшу учать в Розіграші.

3.9. Надання Учасником недостовірних/некоректних даних для участі в Розіграші, в тому числі щодо засобів зв’язку з таким Учасником Розіграшу, позбавляє його права на отримання належного йому Нагороди Розіграшу.

3.10. Виконавець Розіграшу залишає за собою право відсторонити від участі в Розіграші Учасників, які порушили вказані вище гарантії.

3.11. Учасник Розіграшу, що не виконує/неналежно виконує умови даних Правил, втрачає право на подальшу участь в Розіграші.

 

  1. Фонд Нагород Розіграшу.

 

4.1. Фонд Нагород Розіграшу обмежений. Кількість нагород, визначених Організатором, становить 8 (вісім) призів від ТМ Panasonic (4 епілятори ES-ED53-W520 та 4 електробритви ES-SL41-S520 або машинки для стрижки ER 131H), що розподілятимуться наступним чином: кожен з 8-х переможців отримує один з вищевказаних призів, залежно від статі переможця (жінки отримують епілятор, чоловіки – електробритви).

Головний приз, який буде розіграний серед учасників, що віддали свій голос за лідера народного голосування в певній номінації – 5 пар білетів на гала-вечір «Лиза», що відбудеться «12» грудня  2017 року

Визначення переможців та розподілення між ними Фонду Нагород Розіграшу здійснюється через онлайн-сервіс визначення випадкових чисел https://www.random.org/

Відповідальність  Органiзатора та Виконавця Розіграшу не виходить за межі вартості та кількості Нагород, передбачених цими Правилами. Виконавець Розіграшу залишає за собою право збільшити загальний Фонд Нагород Розіграшу, або включити в Фонд Нагород Розіграшу додаткові Нагороди, не передбачені цими Правилами, або замінити заявлені Гарантовані Нагороди на еквівалентні. Якщо такі зміни будуть мати місце, Виконавець проінформує про такі зміни у порядку, передбаченому у пункті 8.1. цих Правил.

4.2. Усі Нагороди Розіграшу можуть бути отримані Учасниками Розіграшу, що здобули право на отримання таких Нагород, тільки за умови виконання всіх вимог, передбачених цими Офіційними правилами.

4.3. Нагороди Розіграшу можуть відрізнятися від зображених на сайті.

4.4. Нагорода Розіграшу не підлягає обміну, грошовий еквівалент Нагороди не видається.

 

  1. Умови участі в Розіграші.

 

5.1.  Учасником Розіграшу є особа, яка відповідає вимогам, що зазначені в п. 3.1. даних Правил та належним чином виконала усі умови цих Правил.

5.2. Для участі в Розіграшi Учаснику необхідно:

5.2.1. Ознайомитись з правилами участі в Розіграші та погодитися з ними;

5.2.2. Зареєструватися/Авторизуватися на Сайті за допомогою власної електронної  пошти

5.2.3. Проголосувати за обраного кандидата у номінації «Стиль», «Вдохновение», «Благотворительность», «Идеальная фигура» або «Семейные ценности».

5.3. Виконавець/Органiзатор Розіграшу не несуть відповідальності за неможливість Учасника зареєструватися та інше, якщо це трапилось не з вини Виконавця/ Органiзатора. Органiзатор та Виконавець Розіграшу не несуть відповідальності за роботу Сайту, операторів зв’язку, будь-які помилки операторів, внаслідок чого реєстрація до участі у Розіграші не відбулась або відбулась із запізненням.

5.4. Одна особа має право проголосувати зі свого аккаунту в соціальних мережах лише один раз. В разі порушення цього правила обидва голоси анулюються.

 

  1. Визначення Переможців Розіграшу.

 

6.1. Переможці Розіграшу (надалі – «Переможці») – це Учасники Розіграшу, які здобудуть право на отримання Нагороди Розіграшу.

6.2. Визначення Учасників Розіграшу, які здобули право на отримання Нагороди:

6.2.1. Визначення Учасників Розіграшу, які здобули право на отримання Нагороди  буде проходити зі списку Учасників Розіграшу, які виконали усі умови цих Правил.

6.2.2. Визначення Учасників Розіграшу, які здобули право на отримання Нагороди буде проходити наступним чином: зі списку Учасників Розіграшу, які виконали умови Правил шляхом випадкового вибору за допомого сервісу random.org  щотижня будуть  обиратися Учасники розіграшу, які здобули право на отримання призів від ТМ Panasonic. Розіграші вказаних призів будуть проводитись по понеділках до 21.00, починаючи з 09.10.2017 року.

Розіграш головного призу – 5 пар білетів на гала-вечір «Лиза», проводиться Організатором серед тих Учасників, які проголосували за лідера одної з 5-ти номінацій. Строк проведення Розіграшу Головного призу — 28.11.2017 року о 12 годині 00 хв. Переможець визначається шляхом випадкового вибору за допомого сервісу random.org

6.3. Підсумки Розіграшу  щотижневих призів від ТМ Panasonic будуть опубліковані Органiзатором на сайті  https://www.facebook.com/Liza.Ukraine/ у наступні строки:

— 10.10.2017 року – по результатам розіграшу, проведеного 09.10.2017 року;

— 17.10.2017 року — – по результатам розіграшу, проведеного 16.10.2017 року;

— 24.10.2017 року — – по результатам розіграшу, проведеного 23.10.2017 року;

— 31.10.2017 року — – по результатам розіграшу, проведеного 30.10.2017 року;

— 07.11.2017 року — – по результатам розіграшу, проведеного 06.11.2017 року;

— 14.11.2017 року — – по результатам розіграшу, проведеного 13.11.2017 року;

— 21.11.2017 року — – по результатам розіграшу, проведеного 20.11.2017 року;

— 28.11.2017 року — – по результатам розіграшу, проведеного 27.11.2017 року;

Підсумки Розіграшу Головного призу будуть опубліковані Органiзатором Розіграшу на сайті  https://www.facebook.com/Liza.Ukraine/  11.12.2017 до 21.00.

6.4. Виконавець Розіграшу протягом 5 днів зв’яжеться з Переможцями Розіграшу щоб повідомити їх про перемогу, підтвердити згоду та можливість отримати належну йому Нагороду, погодить умови і терміни отримання Нагород Розіграшу за допомогою повідомлень в соціальній мережі Facebook в профілях зареєстрованих користувачів або за вказаним Учасником Розіграшу в зворотньому повідомленні контактним номером телефону.

 

  1. Умови отримання Нагород Розіграшу.

 

7.1. Умови отримання Нагород: після визначення Переможців Розіграшу в порядку вказаному у розділі 6 Правил, Виконавець повинен зв’язатися із Переможцями Розіграшу відповідно до контактних даних та визначити порядок, дату та умови надання Нагород. Учасник, за своїм бажанням,  самостійно за свій рахунок може прибути до місця отримання Нагороди та отримати її самостійно.

7.2. Умови отримання Нагороди:

7.2.1.Вручення Нагороди Розіграшу відбувається шляхом доставки (поштової/кур’єрської) за адресою проживання Переможця Розіграшу, що була зазначена Учасником у зворотньому повідомленні в соціальній мережі Facebook протягом 20 (двадцяти) робочих днів з дня узгодження адреси доставки.

7.3. У випадку, якщо Переможець Розіграшу не виконав хоча б одну з передбачених Правилами умов для отримання Нагороди, така Нагорода Розіграшу вважатиметься не витребуваною Переможцем Розіграшу, і такий Учасник Розіграшу вже не буде вважатися Переможцем й не матиме права претендувати на Нагороду Розіграшу або на одержання від  Органiзатора та/або Виконавця  Розіграшу будь-якої компенсації. Органiзатор та/або Виконавець Розіграшу розпоряджається такою не витребуваною Нагородою Розіграшу на власний розсуд.

7.4. Передача права на отримання Нагороди Розіграшу третій особі не допускається.

7.5. Правилами Розіграшу не передбачено зберігання не витребуваної Нагороди Розіграшу.

7.6. Грошова компенсація будь-якої Нагороди Розіграшу в жодному випадку не видається.

7.7. Переможець Розіграшу має право відмовитися від отримання Нагороди Розіграшу. У випадку відмови від отримання Нагороди Розіграшу, Переможець Розіграшу повинен не пізніше 5-ти календарних днів з моменту підведення підсумків/результатів Розіграшу (згідно п.2.1.2. цих Правил) надати Виконавцю Розіграшу оригінал заяви в письмовій формі про відмову від отримання Нагороди Розіграшу.

7.8. Учасник, котрий був визначений Переможцем Розіграшу у встановленому цими Правилами порядку, але з причини несправності роботи мобільного телефону/роботи соціальної мережі або з інших причин, не залежних від Органiзатора Розіграшу та/або залучених ним осіб, не можуть бути повідомлені про умови розіграшу Нагороди Розіграшу протягом 3 (трьох) днів з моменту відповідного визначення такого Переможця Розіграшу, автоматично позбуваються права отримати відповідну Нагороду Розіграшу. В такому випадку, Органiзатор та/або Виконавець Розіграшу розпоряджається такою невитребуваною Нагородою Розіграшу на власний розсуд.

7.9. У випадку, якщо Нагороду повернено з причини «відмови від отримання», вона не може бути повторно затребуваною Переможцем, який відмовився від його отримання. Претензії щодо неотримання таких Нагород не приймаються.

7.10. Переможець Розіграшу автоматично втрачає набуте ним право на отримання Нагород Розіграшу без будь-яких компенсацій у наступних випадках, незалежно від того, у який час стали відомими вказані обставини:

7.10.1. якщо Переможця Розіграшу визнано Порушником цих Правил до моменту вручення йому Заохочення;

7.10.2. якщо Переможець Розіграшу у встановлений даними Правилами період не надасть підтвердження можливості отримання належної йому  Нагороди Розіграшу у будь-який зручний спосіб, з незалежних від Партнера/Організатора Розіграшу причин;

7.10.3. якщо Переможець Розіграшу не виконає вимог, передбачених у п.п.7.1. та 7.2. даних Правил у їх сукупності та інших зобов’язань, вказаних у даних Правилах;

7.10.4. якщо Переможець Розіграшу належить до категорії осіб, вказаних в п. 3.2. даних Правил;

7.10.5. якщо Переможець Розіграшу заявив про свою відмову від отримання Нагороди Розіграшу;

7.10.6. у разі надання Переможцем Розіграшу неправдивих даних;

7.10.7. у разі неможливості ідентифікувати Переможця Розіграшу;

 

  1. Порядок інформування про умови Розіграшу

 

8.1. Інформування щодо Правил та умов Розіграшу здійснюється за допомогою анонсування Розіграшу та розміщення офіційних Правил та умов Розіграшу на сайті https://www.facebook.com/Liza.Ukraine/

 

  1. Інші умови

 

9.1. Ці Правила та умови можуть бути змінені та/або доповнені Органiзатором та/або Партнером Розіграшу протягом всього строку проведення Розіграшу. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Розіграшу можливі у випадку їх затвердження  Органiзатором та/або Партнером Розіграшу та їх оприлюднення у тому ж порядку, що визначений для інформування про Правила та умов Розіграшу. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально передбачене безпосередньо змінами/ доповненнями до цих Правил та їх умов.

9.2.  Органiзатор та Партнер не несуть відповідальності за:

— достовірність наданої Учасниками Розіграшу інформації щодо їх персональних даних.

— за технічні проблеми із передачею даних при використанні каналів зв’язку під час проведення Розіграшу.

— неотримання Учасниками Розіграшу Нагороди з вини поштової/кур’єрської служби, а також з причини зазначення Учасником Розіграшу неправильної, неповної або не дійсної інформації (зокрема, адреси проживання).

— невиконання (несвоєчасне виконання) Учасниками Розіграшу своїх обов’язків, передбачених цими Правилами.

9.3. Організатор Розіграшу та Партнер  не несуть відповідальності за невиконання зобов’язань зазначених в цих Правилах, у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Розіграшу, інші непідвладні контролю з боку Партнера Розіграшу обставини.

9.4. Організатор Розіграшу та Партнер  не несуть відповідальності за невиконання зобов’язань зазначених в цих Правилах, в тому числі, стосовно Нагород передбачених п. 6 цих Правил, у разі, коли Учасник Розіграшу, що отримав право на таку Нагороду, не звернувся за Нагородою, а також у разі відсутності Учасника Розіграшу чи неможливості зв’язатися з таким Учасником та повідомити про можливість отримання Нагороди впродовж періоду, зазначеного в цих Правилах. Розіграш завершується о 20 годині 59 хвилині 28.11.2017 р. Нагорода вручається лише у разі виконання Учасником Розіграшу, що здобув право на отримання Нагороди, усіх вимог, передбачених цими Правилами.

9.5. Учасник Розіграшу, приймаючи участь в Розіграші, тим самим підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами Розіграшу і свою повну та безумовну згоду з ними.

9.6. Усі результати Розіграшу є остаточними й оскарженню не підлягають.

9.7. Учасники Розіграшу, що здобули право на отримання Нагороди, не можуть передавати своє право отримати Нагороду третім особам, передавати таке право у спадщину чи за договором дарування третім особам.

9.8. Фактом участі у Розіграшi Учасник Розіграшу підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами Розіграшу, достовірність наданої ним інформації та згоду на її подальше використання так, як це вказано нижче. Учасник Розіграшу несе персональну відповідальність за достовірність наданої ним інформації (в т.ч. контактної інформації).

9.9. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих Правил, та/або питань, неврегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Виконавцем Розіграшу відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Виконавця Розіграшу є остаточним і не підлягає оскарженню.